Građevinska parcela površine 2100m2 na veoma frekventnoj lokaciji uz saobraćajnicu koja povezuje
preview
Prostor logo