NOVO! Registrujte Moj PROSTOR® korisnički račun na novom www.prostor.ba web portalu

Registracija Moj PROSTOR® korisničkog računa je jednostavna i BESPLATNA a omogućava Vam bržu i jednostavniju komunikaciju sa nama, e-mail obavijesti o novim nekretninama koje odgovaraju Vašim zahtjevima, kao i pregled novih nekretnina na prodaji 12 sati prije ostalih posjetioca.

Nakon više mjeseci rada na novom dizajnu i funkcionalnostima www.prostor.ba sa našim poslovnim partnerima firmom PROMOTIM od sada možete koristiti sve prednosti koje vam naš novi web portal omogućava.

S obzirom da je web stranica trenutno u Beta verziji, molimo vas da sve komentare i upite za korisničku podršku šaljete na email adresu: web@prostor.ba ,a da bi potpuno iskoristili sve prednosti koje vam omogućava naša nova web platforma, preporučujemo vam da registrujete Moj PROSTOR® korisnički račun.

Registracija Moj PROSTOR® korisničkog računa je jednostavna i BESPLATNA a omogućava Vam bržu i jednostavniju komunikaciju sa nama, e-mail obavijesti o novim nekretninama koje odgovaraju Vašim zahtjevima, kao i pregled novih nekretnina na prodaji 12 sati prije ostalih posjetioca.