Standardi poslovanja

Standardi poslovanja

Naša poslovna politika temelji se na zadovoljstvu naših klijenata kvalitetom usluga koje im pružamo.

PROSTOR d.o.o. je prva i jedina firma u Bosni i Hercegovini koja je na poziv the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) usvojila RICS-ove standarde poslovanja za Brokere i Agencije za posredovanje pri prometu nekretnina (REABS).

Dodatno, kako bi pružili našim klijentima najveću moguću sigurnost i kvalitet procesa u poslovanju, PROSTOR je jedina firma u BiH i jedna od rijetkih firmi u regionu, koja ponosno nosi naziv Regulated by RICS što znači da direktno podliježemo rigoroznoj kontroli od strane RICS-a.

RICS je međunarodna stručna organizacija sa preko 100.000 članova, koje predstavlja najviše profesionalne i etičke standarde u poslovanju s nekretninama i svega vezanog za građevinarstvo. Za više informacija o RICS-u posjetite www.rics.org

Certifikat Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Naša poslovna politika temelji se na zadovoljstvu naših klijenata kvalitetom usluga koje im pružamo. Poštovanjem tih načela obezbjeđujemo dugoročno uspješno poslovanje. Naše opredjeljenje je pružiti kvalitetnu uslugu u oblasti posredovanja nekretninama, savjetovanju, vođenju projekata i izradi procjena nekretnine.

Da bi poštovali gore navedeno obavezujemo se na:

  • Realizaciju rješenja koja u cjelosti zadovoljavaju potrebe naših klijenata
  • Postavljanju ambicioznih, mjerljivih i ostvarljivih ciljeva kvaliteta
  • Edukaciju osoblja
  • Promociju timskog rada
  • Konstantno preispitivanje sistema upravljanja kvaliteta
  • Stvaranje dobrih partnerskih odnosa sa dobavljačima i ostalim zainteresovanim stranama
  • Brigu za okoliš