O kompaniji

PROSTOR - Lider na tržištu nekretnina u BiH

PROSTOR d.o.o. Sarajevo je firma nastala kao rezultat zajedničke želje osnivača da na naše tržište dovedu jedan sigurniji, efikasniji i profesionalniji način prometa nekretnina, po uzoru na najnaprednija tržišta nekretnina u Skandinavskim zemljama.

Osnovana 2007. godine, firma PROSTOR već dugi niz godina važi za neprikosnovenog lidera na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini, bilo da se mjeri po broju poslovnica (6 u Sarajevu), broju aktivnih agenata (15+ agenata) ili ukupnom broju posredovanih nekretnina. (1.000+ u posljednje tri godine).

PROSTOR je prva i jedina firma u Bosni i Hercegovini koja je na poziv the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) usvojila RICS-ove standarde poslovanja za Brokere i Agencije za posredovanje pri prometu nekretnina (REABS).

Dodatno, kako bi pružili našim klijentima najveću moguću sigurnost i kvalitet procesa u poslovanju, PROSTOR je jedina firma u BiH i jedna od rijetkih firmi u regionu, koja ponosno nosi naziv „Regulated by RICS“ što znači da direktno podliježemo rigoroznoj kontroli od strane RICS-a.

RICS je međunarodna stručna organizacija sa preko 100.000 članova, koje predstavlja najviše profesionalne i etičke standarde u poslovanju s nekretninama i svega vezanog za građevinarstvo. Za više informacija o RICS-u posjetite www.rics.org

Kada odaberete PROSTOR kao Vašeg poslovnog partnera odabrali ste: KVALITET, PROFESIONALNOST, SIGURNOST I EFIKASNOST

Vaš, PROSTOR

Naši rezultati

Naša ostvarenja

 • Najbrojniji prodajni tim sa preko 15 aktivnih agenata u BiH i inostranstvu
 • Četiri poslovnice u KS i mreža saradnika u ZDK i HNK
 • Najviše posredovanih nekretnina u BiH
 • Najobrazovniji stručni kadar na polju nekretnina u BiH
 • Regulated by RICS
 • Provjereni sistem “jedan agent – jedna nekretnina” pri čemu agent ima punu odgovornost od preuzimanja nekretnine do realizacije prodaje
 • Posebno obučeni agenti sa višegodišnjim iskustvom u projektima NOVOGRADNJE
 • Najveća baza registrovanih potencijalnih kupaca
 • Ugovori o finansiranju kupaca sa vodećim bankama
 • Za Vašu sigurnost - izdajemo fiskalni račun za svaku naplaćenu uslugu
 • Profesionalni i moderno opremljeni agenti
 • Članstvo u lokalnim i globalnim stručnim organizacijama: UPN, BHPA, RICS.
 • Kontinuirano najveća ulaganja u marketing na tržištu nekretnina u BiH
Naše djelatnosti

Naše djelatnosti

 • Posredovanje pri kupoprodaji nekretnina
 • Specijalizovano posredovanje pri organizaciji i izvršenju prodaje projekta novogradnje
 • Posredovanje pri iznajmljivanju/unajmljivanju nekretnina
 • Posredovanje pri finansiranju kupovine/izgradnje nekretnina
 • Certificirana tržišna procjena vrijednosti nekretnina u skladu sa IVS i RICS standardima
 • Investicijsko savjetovanje
 • Arhitektonsko projektovanje i legalizacija nekretnina
Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Naša poslovna politika temelji se na zadovoljstvu naših klijenata kvalitetom usluga koje im pružamo. Poštovanjem tih načela obezbjeđujemo dugoročno uspješno poslovanje. Naše opredjeljenje je pružiti kvalitetnu uslugu u oblasti posredovanja nekretninama, savjetovanju, vođenju projekata i izradi procjena nekretnine.

Da bi poštovali gore navedeno obavezujemo se na:

 • Realizaciju rješenja koja u cjelosti zadovoljavaju potrebe naših klijenata
 • Postavljanju ambicioznih, mjerljivih i ostvarljivih ciljeva kvaliteta
 • Edukaciju osoblja
 • Promociju timskog rada
 • Konstantno preispitivanje sistema upravljanja kvaliteta
 • Stvaranje dobrih partnerskih odnosa sa dobavljačima i ostalim zainteresovanim stranama
 • Brigu za okoliš