USVOJEN ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Poštovani građani, klijenti i prijatelji, Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da je Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH, na čijoj izradi su Odbor Udruženja učesnika u prometu nekretnina pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH i Ministarstvo trgovine FBiH radili od 2016. godine, najzad objavljen u Službenim novinama FBiH broj 75/21 dana 22.09.2021. godine, a koji stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama.

Mi iz firme PROSTOR, koja od samog osnivanja ulaže velike napore u stvaranje sigurnijeg, efikasnijeg i profesionalnijeg prometa nekretnina, i koji smo učestvovali u njegovoj izradi u okviru Upravnog odbora Udruženja UPN pri G/P Komori FBiH, se najiskrenije radujemo skorom početku primjene ovog Zakona.

Posredovanje u prometu nekretnina (prodaja i iznajmljivanje) od sada neće moći obavljati pravna i fizička lica koja prethodno nisu upisana u Registar posrednika FBiH. Da bi se određeno fizičko ili pravno lice moglo upisati u Registar potrebno će biti da ispunjava niz uslova propisanih ovim Zakonom.

Između ostalog posrednici će morati imati odvojene poslovne prostore za svoju djelatnost, imati položen stručni ispit, posjedovati policu osiguranja od profesionalne odgovornosti i dr. a za svaki pojedinačni posao obavezni će biti da sklope Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem.

Za više informacija o ovom Zakonu i njegovoj primjeni molimo Vas da kontaktirate Gospodarsku/ Privrednu Komoru FBiH na na kontakt brojeve koje možete naći na ovom linku http://www.kfbih.com/kontakt-informacije

Vaš PROSTOR