Konačno jasno razdvajanje legalnih i nelegalnih posrednika na tržištu nekretnina

Glavna tema je bila Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH, čija je puna primjena započela od 1. aprila ove godine. Dosljedna primjena zakona uz inspekcijski nadzor nelegalnih posrednika značajno će doprinijeti uređenju tržišta nekretnina.

Jučer je u prostorijama Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH) održana konferencija za štampu Udruženja učesnika u prometu nekretnina pri Privrednoj komori FBiH.

Glavna tema je bila Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH, čija je puna primjena započela od 1. aprila ove godine. Dosljedna primjena zakona uz inspekcijski nadzor nelegalnih posrednika značajno će doprinijeti uređenju tržišta nekretnina.

Jedna od ključnih promjena koju donosi ovaj zakon je značajno povećanje nivoa sigurnosti za sve učesnike na tržištu nekretnina, prvenstveno prodavce i kupce.

Ovim Zakonom su se kroz jedan novi pravni okvir postavili minimalni obavezni uslovi koje sve agencije moraju ispunjavati da bi se uopšte pojavile na tržištu.

Prije svega tu je Registar posrednika u prometu nekretnina (Baza registara) koji na današnji dan broji 100 upisa, dakle pravnih lica i obrta koji su ispunili sve uslove za obavljanje djelatnosti agencije za nekretnine u FBiH. 

Samim tim je jasno da su sva druga fizička i pravna lica, koja se danas bave tim poslom a nisu upisana u Registar, u direktnom sukobu sa Zakonom koji za njih predviđa kazne u rasponu od 2.500 – 30.000 KM.

S druge strane Zakon je jasno definisao minimalne uslove za obavljanje djelatnosti legalnih posrednika koji služe kao zaštitini mehanizmi za korisnike njihovih usluga.

Tu su prije svega:

1) obavezno potpisivanje ugovora o posredovanju,
2) posjedovanje odgovorajućeg poslovnog prostora primjerenog za kancelarijsko poslovanje,
3) obavezno licenciranje agenata koji vrše usluge posredovanja, a koji moraju biti zaposleni u registrovanoj agenciji i na kraju,
4) obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti, koje štiti kupce i prodavce u slučaju da dođe do bilo kakvih neregularnosti.