Turizam u Sarajevu: Utjecaj na dinamiku cijena nekretnina

Povećane potražnje za nekretninama koje su pogodne za kratkoročni najam samo su jedan od faktora koji su uticali na rasta cijena nekretnina u proteklom periodu.

Turistički interes za posjetu Sarajeva ovog ljeta bio je veći nego ikada prije, a razloga za to je mnogo.

Grad sa bogatom historijom, autentičnom kulturom i načinom života čini ga jednom od najprivlačnijih turističkih destinacija. Zahvaljujući velikom broju sjajnih festivala i manifestacija, Sarajevo je ovog ljeta postalo jedna od najpoželjnijih regionalnih destinacija za zabavu.

Prema službenim podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, tokom festivalskih dana ove godine, zabilježen je porast broja turista od čak 33,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Također, broj noćenja povećao se za 34,5%, gdje je dosegnuo 76,810 noćenja. https://shorturl.at/ceqFH

Rastući broj turista direktno utječe na tržište nekretnina, što rezultira promjenama u cijenama i potražnji za nekretninama.

S obzirom na rastući broj turista koji posjećuju Sarajevo, postoji povećana potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima. Stoga se mnogi građani ovog grada odlučuju za kupovinu nekretnina koje potom renoviraju i iznajmljuju turistima. Vlasnici nekretnina vide ovu situaciju kao izvrsnu priliku za ostvarivanje dodatnog prihoda.

Povećane potražnje za nekretninama koje su pogodne za kratkoročni najam samo su jedan od faktora koji su uticali na rasta cijena nekretnina u proteklom periodu. https://shorturl.at/dnoDF

Naša, agentica novogradnje Ena Topalović-Duka ima veliku strast prema turizmu i želi aktivno doprinijeti razvoju Sarajeva kao turističke destinacije.

Pisala je za akademski časopis Univerziteta u Sloveniji o geografskim karakteristikama i turističkom razvoju glavnog grada Bosne i Hercegovine:

''Događaji u funkciji boljeg plasmana turističke destinacije Kantona Sarajevo“

Svrha rada je analizirati događajni turizam u turističkoj ponudi Grada Sarajeva, odnosno u kojoj mjeri događajni turizam u turističkoj destinaciji Kantona Sarajevo utiče na povećanje ili smanjenje potražnje za destinacijom, te na ekonomsku i društveni značaj različitih događaja, sadašnjih ili prošlih, za Kanton Sarajevo.''

Cijeli tekst možete pročitati preko linka: https://shorturl.at/sEIOS